Under Construction

ผักไฮโดรโปนิกส์

จ.ฉะเชิงเทรา

335

฿ 40 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 2500
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ผักที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านบางคาผลิตนั้น มุ่งมั่นใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และทางกลุ่มอยู่ระหว่างขั้นตอนขอมาตรฐาน GAP จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตรมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ PGS จากศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านบางคา
ชื่อ
นางสาวกมลลักษณ์ คชสีห์
ที่อยู่
78/1 หมู่ 3 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
0899344871

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • Flash Express
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ