Under Construction

จำปาดะขวัญสตูล สวนตาเดอิน

จ.สตูล

ใหม่ 1,306

฿ 150 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 2 ตัน
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

“สวนตาเดอิน จำปาดะขวัญสตูล @ ควนโดน”

มีจัดการสวนจำปาดะในพื้นที่ 4 ไร่ ประกอบด้วยจำปาดะหลายสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขวัญสตูล พันธุ์ทองเกษตร พันธุ์วังทอง พันธุ์น้ำดอกไม้ และพันธุ์พญาวัง โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ พันธุ์ขวัญสตูล เป็นจำปาดะรับประทานผลสด ลักษณะเด่น คือ มีรสชาติหวานหอม เนื้อแห้ง สีเหลืองทอง และหวานน้อย มีการบริหารจัดการสวนจำปาดะภายใต้ระบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ กระบวนการผลิตมีการนำเทคโนโลยีการผลิตตามหลักวิชาการ มาปรับใช้ในการผลิตจำปาดะคุณภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สวนตาเดอิน จำปาดะขวัญสตูล @ ควนโดน ได้รับการรับรองพัฒนายกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และได้รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP ดีเด่น) จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) จำปาดะสตูล


มาตรฐานที่ได้รับ

  • GAP
  • GI

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชื่อองค์กร
แปลงใหญ่จำปาดะอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ชื่อ
นายรีสกีย์ ตาเดอิน
ที่อยู่
122 หมู่ 2 ถ. - ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
เบอร์โทรศัพท์
0836541764
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
วีรศักดิ์ 2 ปีที่ผ่านมา

Jantida 2 ปีที่ผ่านมา

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ