Under Construction

ข้าวทับทิมชุมแพอินทรีย์

จ.ขอนแก่น

230

฿ 80 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 200
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว)สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง ม. 2 ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง ปลูกข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพแบบอินทรีย์ ได้รับมาตรฐานมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์จาก THAIGAP


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชื่อองค์กร
แปลงใหญ่ทั่วไป (ข้าว)สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง ม. 9 ต.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ชื่อ
นายสุนทร สำราญบำรุง
ที่อยู่
139/1 หมู่ 9 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์
0881835042
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • J&T Express
  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ