Under Construction
xx

ทุเรียน

จ.นนทบุรี

อยู่นอกฤดูกาล 400

฿ 1,500 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 60
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งในการปลูกทุเรียนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรี ความว่า “พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของทุเรียนนนทบุรีในอดีตได้เป็นอย่างดี มีผู้สันนิษฐานว่า ได้มีการนำทุเรียนเข้ามาแพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทยราวสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือ ในราวปี พ.ศ. 2330 โดยพบหลักฐานเกษตรกรรม ระบุว่า ทุเรียนแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2330 จากภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า เข้ามาปลูกเป็นสวนทุเรียนอย่างแพร่หลายในแถบธนบุรีตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาและขยายพื้นที่มาจนถึงจังหวัดนนทบุรี ทำให้ตลาดนนทบุรีในอดีตกลายเป็นแหล่งขายทุเรียนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และเนื่องจากทุเรียนนนท์มีเนื้อละเอียดนุ่ม รสชาติ และความหลากหลายของสายพันธุ์ กล่าวกันว่า ดินในแถบนนทบุรี เป็นดินเหนียวที่มีธาตุอาหารของพืชอย่างบริบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากดินในแถบอื่นๆที่มีการปลูกทุเรียน จึงทำให้เนื้อทุเรียนที่มาจากจังหวัดนนทบุรีเนื้อละเอียด เนื้อหนา และรสชาติดีมาก ทุเรียนนนท์จึงมีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด สาเหตุที่ทำให้ทุเรียนนั้นหายไปจากนนท์มีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมปี พ.ศ.2538 และมหาอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ที่สร้างความเสียหายจากพื้นที่ปลูก 3,475 ไร่ เหลือเพียง 43 ไร่ ความเจริญของสังคมเมือง การเกิดของหมู่บ้าน การตัดถนนใหม่หลายสาย ทำให้สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป รวมถึงปัญหาโลกร้อนด้วย

"สวนทุเรียนลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ"

จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ ปราชญ์ทุเรียนจังหวัดนนทบุรี มีองค์ความรู้เรื่องการเสริมรากและการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียน นายกิตติ มั่นกตัญญู ผู้สืบทอดได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียน โดยในสวนมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ก้านยาว ลวง พานพระศรี

สินค้ามีจำหน่ายปลายเดือนเมษายน - กลางเดือนมิถุนายน

  • ทุเรียนสวนทุเรียนลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ทุเรียนนนท์"
  • ทุเรียนสวนทุเรียนลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ ได้รับมาตรฐาน นนทบุรีการันตี
  • ทุเรียนสวนทุเรียนลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร

มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับเกษตรกร

ชื่อ
นายกิตติ มั่นกตัญญู
ประเภทเกษตรกร
เกษตรกรรายย่อย
ชื่อร้าน/ชื่อสวน
สวนทุเรียนลุงสมพงษ์ สกุลดิษฐ
ที่อยู่
116/5 หมู่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์
0615636944
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ