Under Construction
xx

มังคุด

จ.ตราด

อยู่นอกฤดูกาล 1,875

฿ 100 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 1 ตัน
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทำให้รู้ว่าพืชผักผลไม้ในปัจจุบันนั้น

มีสารเคมีจำนวนมาก จึงได้ตั้งปณิธานกับตัวเองว่า เราจะต้องเป็นคนที่ส่งสิ่งดี ๆ ให้กับคนอื่นด้วยการทำเกษตรวิถีอินทรีย์ ผลิตวัตถุดิบ ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับทุกชีวิต และอนุรักษ์ผืนแผ่นดินของบรรพบุรุษให้อุดมสมบูรณ์สืบไป


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับเกษตรกร

ชื่อ
นางดารารัตน์ นิยมรัตนา
ประเภทเกษตรกร
Young Smart Farmer (YSF)
ชื่อร้าน/ชื่อสวน
บ้านสวนข้าวกล้องข้าวแกง
ที่อยู่
41/1 หมู่ 6 ซ. - ถ. - ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์
086-4642214
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ