Under Construction
xx

ผ้าคลุมไหล่ทอมือกี่กระตุก

จ.ตรัง

150

฿ 550 / ผืน


กำลังการผลิตต่อเดือน : 300
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

มีหลากสี หลายลวดลาย ลวดลายต่างๆได้แก่ ลายเสาวรส ลายสี่ทิศ ลายกลีบบัว ลายลูกแก้ว ลายพิกุล ลายหยดน้ำ ลายข้าวหลามตัด และลายอื่นๆอีกมากกว่า ๓๐ ลาย ตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ปี 2516 มีสมาชิก 10 คน ทอผ้าด้วยกี่พื้นเมือง ผ้าที่ทอได้เป็นผ้าขาวม้าลายราชวัตรกับลายตาหมากรุก ผ้าถุง ทอลายหางกระรอก ผ้าตาสมุก ผาหัวพลู ผ้าห่มทอลายลูกแก้ว ลายดอกจัน ลายดาวล้อมเดือน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผ้าที่ทอด้วยกี่พื้นเมือง เรียกว่าหูก (เป็นเครื่องมือพื้นบ้านที่ผลิตขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน) ผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นผ้าทอที่มีลวดลายงดงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองแบบศิลปะท้องถิ่น ผ้าที่ทอได้ครั้งแรก ชาวบ้านภายในหมู่บ้านได้ซื้อขายกันเอง และเริ่มกระจายไปยังหมู่บ้านอื่น

ชาวบ้านนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้อนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมโดยรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเพื่อที่จะอนุรักษ์สายใยมรดกแห่งวัฒนธรรมการทอผ้า เพื่อสืบทอดเอกลักษณ์ของผ้าทอนาหมื่นศรีของชาวนาหมื่นศรี จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยการสร้างกำลังใจ รวบรวมประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นขั้นตอนให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าพร้อมปณิธานว่าชาวบ้านและทีมงานที่ส่งเสริมพร้อมจะเรียนรู้และต่อสู้ไปด้วยกันและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าและสามารถทำเป็นอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


มาตรฐานที่ได้รับ

  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (63/2557)

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
ชื่อ
นางอารอบ เรืองสังข์
ที่อยู่
119 หมู่ 8 ถ. - ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์
0814764318
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • J&T Express
  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ