Under Construction
xx

น้ำตาลปี๊บ (ผลิตภัณฑ์จากอ้อย)

จ.สุพรรณบุรี

246

฿ 100 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 100
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ในพื้นที่ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการปลูกอ้อยโรงงานจำนวนมาก ซึ่งปกติเกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตสู่โรงงานในปริมาณมาก ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ทางวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก จึงได้มีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการแปรรูป ทำน้ำตาลปี๊บจากอ้อยโรงงาน


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักและผลไม้บ้านหนองครก
ชื่อ
นางกันยา คำแผง
ที่อยู่
12/1 หมู่ 8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์
0810125878

ช่องทางการจัดส่ง

  • Flash Express
  • อื่นๆ

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ