Under Construction

ติหมา (จักสานใบจาก)

จ.ตรัง

2,936

฿ 12 / ใบ


กำลังการผลิตต่อเดือน : 45,000 ใบ
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ชื่อ “ติหมา” ภาษามลายูถิ่นเรียก “ติมอ” ภาษาไทยถิ่นใต้เรียก ติหมา หมาน้ำ เป็นภาชนะสำหรับตักน้ำทำหน้าที่เหมือนถังน้ำและขันน้ำ ทำจากใบไม้ จากใบจาก หรือกาบ ใช้ตักน้ำ คนใต้เรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า “หมาตักน้ำ” เป็นภาชนะที่มีรูปร่างโค้งครึ่งวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู การเรียกชื่อบางครั้งจึงมีชื่อของพืชที่นำมาเป็นวัสดุทำต่อท้ายด้วย เช่น ถ้าทำจากใบจากก็เรียกว่า “หมาจาก” ถ้าทำจากต้อหมาก (กาบหมาก) ก็เรียกว่า “หมาต้อ” ถ้าทำจากกาบเหลาชะโอนก็เรียกว่า “หมาต้อหลาวโอน” (หรือ “หมาต้อ” เช่นเดียวกัน) แต่บางคนก็ใช้คำว่า “หมา”, “ติหมา” หรือ “หมาตักน้ำ” รวมๆ กันไปโดยไม่คำนึงถึงวัสดุที่ใช้ทำในท้องถิ่นบางแห่ง

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง” แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มเกิดจากความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (กรีดยางพารา) ประมง และลอกใบจากขาย ในการลอกใบจากนี้ชาวบ้านจะขายเฉพาะใบจากที่ลอกแล้ว ส่วนก้านจากและทางจากเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ชาวบ้านทิ้ง โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ จึงได้มีแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำจักสานก้านจาก ซึ่งการรวมกลุ่มในครั้งแรกเพียง 11 คน เริ่มจากการทำเสวียนหม้อใช้เองในครัวเรือน ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น ตะกร้า กล่องใส่ทิชชู โคมไฟ แต่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้กลุ่มจนสามารถกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนก็คือ ติหมา

ติหมา ปัจจุบันใช้นวัตกรรมอบแห้งอย่างดี ไม่มีเชื้อรา มาตรฐานส่งออกญุี่ปุ่น และ จีนมาตรฐานที่ได้รับ

  • มผช.

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง
ชื่อ
นางสุจินต์ ไข่ริน
ที่อยู่
31/1 หมู่ 5 ถ. - ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
เบอร์โทรศัพท์
0899722465
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ