Under Construction

เสื้อผ้าทออาข่า

จ.เชียงราย

80

฿ 1,500 / ชิ้น


กำลังการผลิตต่อเดือน : 10 ชิ้น
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ชนเผ่าอาข่า : เอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย ความแพรวพราวจากศรีษะจรดเรียวขา อาข่า (หรือ อีก้อ) เป็นกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในแถบภาคเหนือของประเทศไทย เช่น เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง แพร่ น่าน เป็นต้น ชาวอาข่าไม่มี ภาษาเขียนเป็นของตัวเองจึงมักถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้กับลูกหลานผ่านการทำงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี บทเพลง ตลอดจนถึงงานปักผ้าลวดลายสัญลักษณ์อันงดงามลงบนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ แสดงถึงเอกลักษณ์ประจําชนเผ่า งานปักผ้าจึงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชาวเผ่าอาข่าทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก โดยผู้เป็นแม่เป็นผู้ถ่ายทอด หญิงชาวอาข่า จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีฝีมือและความชํานาญเป็นเลิศในการปักลาย ผ้าที่มีความละเอียดและงดงามมากที่สุดไม่แพ้หญิงชนเผ่าอื่นๆ งานปักของชนเผ่าอาข่าใช้สีสันสดใสสวยงาม ลวดลายปักบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตมนุษย์และธรรมชาติ และยังสืบทอดลวดลายการปักลงบนผืนผ้าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เสื้อสีดำตัวยาวซึ่งด้านหลังตัวเสื้อจะมี ลวดลายปักที่หลากหลายสีสันสวยงาม กระโปรงสั้นสีดํา คาดเข็มขัด สวมผ้าพันน่องทั้งสองข้าง ผู้หญิงชาวอา ข่าจะสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยการปักเป็นหลัก ปักลวดลายที่งดงามเพื่อใช้ตกแต่งประดับบริเวณ ด้านหลังเสื้อ แขนเสื้อ ผ้าพันรอบกระโปรง และผ้าพันน่อง โดยเฉพาะด้านหลังของตัวเสื้อจะมีการปักลวดลาย
อาข่า เป็นชนเผ่าที่มีการแต่งกายประจําชนเผ่าที่มีความแพรวพราวและโดดเด่นเป็นอย่างมาก การปัก การเย็บ การตกแต่งประดับประดาในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของหญิงชาวอาข่าล้วนกระตุ้นความสนใจและสร้าง ความสะดุดตาให้กับผู้พบเห็นได้เสมอ การสร้างสรรค์คลวดลายบนผืนผ้าของชาวเผ่าอาข่าส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการปัก และการเย็บผ้าปะติดกับ ผืนผ้า ลักษณะลวดลายกลายเป็นศิลปะและเอกลักษณ์ที่ถูกสั่งสมจากบรรพบุรุษในอดีตและสืบทอดตอเนื่องกัน มาหลายชั่วอายุคน ลักษณะของลวดลายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากจินตนาการของบรรพบุรุษในการ นําเอาลักษณะของธรรมชาติที่ปรากฎอยู่รอบตัว เช่น ต้นไม้ดอกไม้ใบไม้สัตว์แมลง ก้อนหิน เป็นต้น นํามา สร้างสรรค์เป็นลวดลายงานปัก ผสมผสานไปกับลวดลายที่มาจากข้าวของเครื่องใช้เครื่องดนตรีในวิถี ชีวิตประจําวันและในประเพณีของชนเผ่าอาข่าจนกลายเป็นลวดลายงานปักที่หลากหลาย เกิดเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของผ้าปักชนเผ่าอาข่าที่สะท้อนถึงตัวตนของชนเผ่าอาข่าที่ชัดเจน ซึ่งไม่ว่าจะพบเห็นจากแห่งหนใด ก็รับรู้ได้ว่านี่คือเอกลักษณ์ผ้าชนเผ่าอาข่านั่นเอง

มาตรฐานที่ได้รับ

  • มาตรฐานอำเภอแม่จัน

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
ชื่อ
นางสาวอัญชิตา มาเยอ
ที่อยู่
19 หมู่ 9 ถ. - ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์
0843633226 , 0843633226
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ