Under Construction

หมูทุบตำบลนาจารย์

จ.กาฬสินธุ์

สินค้าเด่น 882

฿ 120 / กล่อง


กำลังการผลิตต่อเดือน : 1,200 กล่องต่อเดือน
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

หมูทุบตำบลนาจารย์

.....เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านนาจารย์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป การผลิตหมูทุบ เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารให้สามารถเก็บรักษาได้นาน และมีคุณภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์เกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาจารย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2544 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของทางราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

เอกลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนื้อสัตว์ หมูทุบตำบลนาจารย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัยทุกขั้นตอน ด้วยกรรมวิธีการย่างไฟแบบดั้งเดิม ทำให้หมูย่างที่ได้มีกลิ่นหอมไฟอ่อนๆ และได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของทางราชการ ผลิตภัณฑ์สด ใหม่ทุกวัน มีการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ตรงตามความต้องการของตลาด


มาตรฐานที่ได้รับ

  • เครื่องหมายอาหารและยา (อย.) (46-2-01860-6-0010)

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์
ชื่อ
นางอัจฉรา เดชพรรณา
ที่อยู่
89 หมู่ 4 ถ. - ต.นาจารย์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์
0800332622
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ