Under Construction

เมล่อน

จ.ฉะเชิงเทรา

2,105

฿ 100 / 1 กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 1300 ผล
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ เริ่มต้นทำฟาร์ม วันที่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นเพียงการเริ่มต้นที่คิดจะปลูกให้กับสามีได้ทาน โดยไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลย เมื่อปลูกทุกอย่างทานเอง เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนการปลูกต้องปลอดภัยและไม่ให้มีสารเคมีอันตรายตกค้างอย่างเด็ดขาดด้วยเหตุนี้ แรงบันดานใจที่ปลูกเมล่อนคือสามีและลูก ผู้ที่เราเดินตามคือองค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในฟาร์มตั้งแต่เริมต้นเรายึดเอาคำสอนของพ่อหลวงเป็นตัวอย่างทั้งหมด ตั้งแต่การนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการพื้นที่ 30:30:30:10 เข้ามาจัดการในพื้นที่ และเริ่ม ทำระบบโรงเรือนเข้าตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเงินลงทุน เพียง 3000 บาท เท่านั้นและค่อยๆปลูก สะสมความรู้มาเรื่อยๆ เริ่มตั้ง เพจโดยใช้ชื่อ เพจว่า บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ ในวันที่13 ธันวาคม 2558 และเริ่มใส่ประวัติการ

เมื่อเริ่มปลูกผลผลิตแรกที่ได้ 60 ต้น ได้เมล่อน 60 ลูก เหลือจากทานเองเราเริ่มที่จะขายเมล่อน โดยลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่มาดูผ่าน เพจ และ เฟสบุ๊ค สั่งไปรับประทาน และชอบในรดชาดที่อร่อยและคล้ายกับของญี่ปุ่น (เราเริ่มปลูกที่สายพันธุ์ คิโมจิ) และมีการสั่งจองเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดเป็นตลาดนำการผลิต เราเริ่มขยายอย่างไม่เป็นทางการ เพิ่มอีก 1 โรงเรือนโดยใช้เพียงไม้คูคาสร้างเป็นโครงสร้างและใช้มุ้งและผ้าคลุมโรงเรือนจากโรงเรือนเดิม เพิ่มเป็น 130 ต้น และจำหน่าย ยังไม่พอจำหน่ายและมีลูกค้ายังมีการสั่งซื้อล่วงหน้า ทำให้เราตัดสินใจคิดจะทำเป็นรายได้เสริมระหว่างที่ระรับลูกกลับจากโรงเรียน จึงตัดสินใจทำโรงเรือนที่ถาวรขึ้น ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ขนาดโรงเรือน 8*16 เมตร และสามารถปลูกได้ 300 ต้น ซึ่งมีขนาดพอเหมาะกับการทำงานเพียงแค่ สองคน ในระหว่างการปลูกเรามีเกษตรกรที่สนใจในการปลูกพืชน้ำน้อยเข้ามาศึกษากับเราทุกวันนับตังแต่เราเริ่มปลูกในโรงเรือน แรก 60 ต้น ทำให้ทางฟาร์มตัดสินใจร้านค้าขึ้นภายในฟาร์มโดยทำเป็นรูปโดมเมล่อน และเปิดจำหน่าย กาแฟ เมล่อน และสินค้าภายในฟาร์ม และยังเป็นที่ต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษากับเรา ในวันที่ 14 เมษายน 2560 เป็นต้นมา และเริ่มขยายโรงเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 20 โรงเรือน พร้อมมีหน้าร้านเพื่อต้อนรับลูกค้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในกับผู้ที่เข้ามาในฟาร์ม และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่อเที่ยว เปิดให้ทุกคนอยากเรียนรู้การปลูกเมล่อน การปรุงดิน ฯลฯ ในฟาร์มได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ใดๆทั้งสิ้น ทางเรามองว่า ความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้รับ

ด้านการประยุคต์ใช้เทคโนโลยี เราไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทำต้องเน้นความถูกต้องเราเริ่มมองหาสิ่งต่างๆเพื่อนำมาผ่อนแรงเรา เริ่มต้นใช้มุ้งพลาสติก เพื่อป้องกันแมลง ช้าระบบน้ำหยด เพื่อประหยดน้ำ (เพราะเรามีปัญหาเรื่องน้ำ น้ำที่บ้านเราเป็นน้ำเค็มไม่สามารถนำมารดน้ำต้นไม้ได้ เราจึงเลือกใช้น้ำประปา ใช้ตัวตั้งเวลา Timer เพื่อตัดปัญหาการให้น้ำ จนกระทั้ง บ.ดีเทค ร่วมกับ สวทช มีโครงการติดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะให้กับเกษตรกร เราเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ทางบริษัทเลือกที่จะมาติดตั้งให้ เป็นเครื่อง Dtac Smart Farm ซึ่งเครื่องตัวดังกล่าวสามารถรู้ได้ถึง อุณหภูมิความร้อน ความชื้นในอากาศ แสง ความชื้นดิน และระบบจะคอยเตือนเราให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 10 นาที ภายในโรงเรือน โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้เราทำฟาร์มได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นและใช้งานได้จริงจนถึงปัจจุบัน และเปิดให้เกษตรผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ทุกกระบวนการปลูก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

มาตรฐานที่ได้รับ ได้การรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ,สินค้า โอท็อป 4 ดาว จากพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน/การตลาด เราเปิดสอนความรู้ด้านต่างๆให้กับชุมชน และสนับสนุนให้เกิดรายได้สู่ชุมชน เช่น สอนให้เลี้ยงใส้เดือนเพื่อนำมูลมาจำหน่ายโดยการรับซื้อกลับ ให้พื้นที่ในการวางสินค้าภายในฟาร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการวางขาย รวมกลุ่มระดับจังหวัด เราเป็น Smart Farmer จังหวัดฉะเชิงเทรา และรวมกลุ่มเป็น สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ที่สนใจทั้งจังหวัดในการรวมตัวกันเพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงและเกิดการช่วยเหลือกันของคนในกลุ่มสมาชิกให้มีที่ขายและมีการรับซื้อในราคาเดียวกันโดยไม่ผ่าน ระบบพ่อค้าคนกลาง ,มีการจำหน่ายโดย ขายผ่าน,ออกสื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์ , ทีวี,จากการไลสดของกลุ่มลูกค้า,การท่องเที่ยวจาก บ.ทัวร์ ที่พาลูกค้าเข้ามาเที่ยว ,ส่ง TOPS ซุปเปอร์มาเก็ต ,การบินไทย,โรงแรมในเครือ พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ตแอนด์โฮเทลพัทยา ,ขายผ่านระบบ,Barter, line ,เพจ บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์

และเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้การทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และสร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยเปิดให้เข้าโรงเรือน เพื่อตัดเมล่อนได้เองถึงในโรงเรือน พร้อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการ พร้อมทั้งมีห้องประชุมเล็กๆ รับลูกค้าได้ประมาณ 50 ท่านต่อกรุ๊ป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้าเที่ยวชมฟาร์มท้ายนี้เชิญชวนให้ทุกท่านได้เข้ามาเที่ยวมาสัมผัสกับฟาร์มเมล่อนที่เป็นแบบวิถีพอเพียงแบบบ้านๆแต่ อบอวนไปด้วยมิตรภาพและความจริงใจจากฟาร์มของเราได้ที่ บ้านสวนเมล่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นะคะ


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับเกษตรกร

ชื่อ
นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ
ประเภทเกษตรกร
Young Smart Farmer (YSF)
ชื่อร้าน/ชื่อสวน
บ้านสวนเมล่อน
ที่อยู่
77/1 หมู่ 1 ต.ท่าพลับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์
082-4708973
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ