Under Construction

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

จ.ขอนแก่น

หมดสต๊อก 2,561

฿ 40 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 30 ตัน
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

มะม่วงจากวิสาหกิจชุมชนนอกฤดูบ้านหนองไฮ ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นผลผลิตที่ได้เกิดจากพื้นที่ในชุมชนในท้องถิ่น และผลิตมะม่วงเป็นการจากชีพในพื้นที่เล็กๆ โดยปลูกในดินร่วน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดีถึงค่อนข้างดี มีความอุดม-สมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งมีรสชาติพิเศษที่ปลูกในอำเภอมัญจาคีรี อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น โดยผลผลิตที่ได้เกิดจากการเอาใจใส่ ทั้งแรงกายและแรงใจ ในการควบคุมคุณภาพของการผลิต และได้มาตรฐานการรับรอง GAP ทุกแปลง ผลตอบรับจึงทำให้ได้ รสชาติ หอม หวาน อร่อย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนมะม่วงนอกฤดูบ้านหนองไฮตำบลโพนเพ็ก
ชื่อ
นายณัฐวุฒิ วังหนองลาด
ที่อยู่
167 หมู่ 12 ซ. - ถ. - ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์
0882642251
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • J&T Express
  • ไปรษณีย์ไทย

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ