Under Construction

FRUITAMIN

🔔มาพบกับผักผลไม้สดจากสวน และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาทิ ทุเรียนหมอนทองเกรด A, มังคุด, ขนุน เสาวรส, มัลเบอรี่แปรรูป สิ่งทอและของใช้มากมาย

โดยกลุ่มเกษตรกร จากกรมส่งเสริมการเกษตร ในงาน #เทศกาลผลไม้และบุฟเฟต์ทุเรียน2024✨𝗙𝗥𝗨𝗜𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 𝗔𝗡𝗗 𝗗𝗨𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗕𝗨𝗙𝗙𝗘𝗧🤩

📅 วันที่ 31 พ.ค. - 11 มิ.ย.67

✨ Ozone Square ชั้น G

🌳 ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์🌳

🚝 ติดรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีกลันตัน

#วิสาหกิจชุมชน #เกษตรกร #สินค้าเกษตร #ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป #Fruitamin #Durian #ทุเรียนอร่อย #ทุเรียนหมอนทอง #บุฟเฟต์ #ธัญญาพาร์ค #ศรีนครินทร์ #ทุเรียน

ย้อนกลับ
30 พ.ค. 2024 18:15:10
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8,597,552 ราย