Under Construction

กระท้อน พันธุ์ปุยฝ้าย ขิณเพชรฟาร์ม

จ.พะเยา

76

฿ 70 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน :
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

🌱กว่าจะมาเป็น Khinpet Farm🌱

🌳กว่าจะมาเป็น Khinpet Farm (ขิณเพชรฟาร์ม) ใช้เวลาบ่มยาวนานถึง 16 ปี ถ้ามองย้อนไป เริ่มบ่มเมื่อผมเข้าศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2547 มีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาทำการเกษตรในที่ดินบ้านเกิด อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อเรียนจบก็มีโอกาสทำงานที่มูลนิธิโครงการหลวง และต่อมารับราชการกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ก็ต้องแลกด้วยการทำงานไกลบ้าน จากการทำงานเกี่ยวกับการเกษตรมายาวนานหลายปี ได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์มาพอสมควร เหลือแค่ลงมือทำเท่านั้น จนกระทั่งปี 2560 โชคก็เข้าข้างได้ย้ายมาทำงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ใกล้สวนที่อำเภอจุนมาก จึงได้เริ่มต้นปลูกไปทีละน้อยๆ บนพื้นที่ 7 ไร่ ปัจจุบันมีพืชมากกว่า 16 ชนิด พืชหลักๆ ได้แก่ มัลเบอรี่ ฝรั่ง กระท้อน กล้วยหอม มะนาว มะพร้าวน้ำหอม ลำไย ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วง มะยงชิด เงาะ พริกไทย และสวนสัก อีกทั้ง ยังปลูกต้นหม่อนพันธ์ุใบดก เพื่อเอาไปเลี้ยงหนอนไหม และสาวไหม อีกด้วย จนถึงปี 2563 ผลผลิตเริ่มผลิดอกออกผล จึงเป็นโอกาสดีในการเปิดตัว Khinpet Farm

🌾ที่ขาดไม่ได้ บุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันในการกำเนิด Khinpet Farm ขึ้นมาได้ คือ พ่อของผมเอง คุณศิลป์ชัย ไชยมงคล ที่เป็นเกษตรกรตั้งแต่เกิด มีใจรักในการทำการเกษตร เป็นผู้ดูแลจัดการฟาร์ม อีกทั้งยังมีความชำนาญในการเลี้ยงหนอนไหม สาวไหม จึงได้รับการไว้วางใจจากกรมหม่อนไหม ให้เป็นหม่อนไหมอาสาอีกด้วย

☘️Khinpet Farm มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษ 100% มีกระบวนการผลิตตามวิธีธรรมชาติ มีการนำหลักวิชาการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในแปลงอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นเส้นนำทางในการบริหารจัดการฟาร์ม ไม่เน้นลงทุน เน้นประหยัดแต่มีประสิทธิภาพ เน้นพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมทำให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า ในฟาร์มมีการปลูกพืชผสมผสานช่วยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้สารชีวภัณฑ์ที่ผลิตใช้เองในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และมีระบบการให้น้ำแก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ

🌴จากกระบวนการผลิตดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทางฟาร์มจึงได้ดำเนินการตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร GAP และได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวแล้ว อีกทั้งทางฟาร์มจะไม่หยุดแค่นั้น เพื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทางฟาร์มกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อที่จะขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ต่อไป

🌱Khinpet Farm🌱มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับเกษตรกร

ชื่อ
นายขิณเพชร ไชยมงคล
ประเภทเกษตรกร
เกษตรกรรายย่อย
ชื่อร้าน/ชื่อสวน
Khinpet Farm (ขิณเพชรฟาร์ม)
ที่อยู่
236/1 หมู่ 7 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
เบอร์โทรศัพท์
0856174525
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ