Under Construction

ผ้าทอคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ

จ.อุตรดิตถ์

65

฿ 519 / ชิ้น


กำลังการผลิตต่อเดือน : 50 ชิ้น
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน ได้เห็นคุณค่าของสีย้อมธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดมีมานานตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย ที่อยู่ในชุมชน โดยการย้อมสีธรรมชาติเป็นการย้อมที่มีความพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างคนในครอบครัวและในชุมชน เป็นการเชื่อมโยงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เข้าด้วยกัน ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างอาชีพ และยังสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนได้ เป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวโดยชุมชนตระหนักถึงการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ใบหูกวางหรือเปลือกไม้ ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร สามารถสกัดและทำเป็นสีย้อมฝ้ายได้ จึงได้มีการศึกษาพัฒนากระบวนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติเริ่มตั้งแต่การเตรียมเส้นด้ายฝ้ายก่อนย้อม การเตรียมสีย้อม การย้อมสี การใช้สารช่วยติดสี และการทำให้ฝ้ายที่ย้อมสีมีความคงทนของสีต่อการซักฟอกได้ดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เมื่อได้เส้นผ้าฝ้ายแล้วจึงจะนำมาเข้าขั้นตอนการทอซึ่งผ้าของเราใช้วิธีการทอมือที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ถือได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านวังผาชัน
ชื่อ
นางสุดใจ วิเศษเลิศ
ที่อยู่
16 หมู่ 6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์
0980062428

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ