Under Construction

มะม่วงแก้วขมิ้น

จ.กาฬสินธุ์

2,861

฿ 50 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 50 ตัน
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

รู้หรือไม่ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีเพชร

สภาพพื้นที่ตำบลบึงวิชัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ โดยได้รับน้ำจากคลองชลประทานจากเขื่อนลำปาว เดิมเกษตรกรจะปลูกพืชไร่ นาข้าว และพืชผัก พื้นที่ดอนเกษตรกรจะปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง พื้นที่ลุ่มจะทำนาข้าวและปลูกพืชผัก ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวได้ไม่คุ้มกับการลงทุนและเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ อีกทั้งปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำรายได้ไม่พอใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรจึงคิดปรับเปลี่ยนหาวิธีปลูกพืชอื่นทดแทน เมื่อปี 2538 มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์มะม่วงแก้วจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ามาแนะนำเรื่องการปลูกมะม่วงพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ได้แนะนำเรื่องการผลิตมะม่วงนอกฤดู เกษตรกรจึงหันมาปลูกมะม่วงแก้วและมะม่วงน้ำดอกไม้กันมากขึ้น ปัจจุบันตำบลบึงวิชัยมีพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งสิ้น 1,136 ไร่ แบ่งเป็นมะม่วงแก้ว จำนวน 883.5 ไร่ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 244.5 ไร่ และมะม่วงอื่นๆ จำนวน 8 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 592.5 ไร่ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย จำนวน 466.5 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า จำนวน 16,327,500 บาท/ปี ผลิตมะม่วงภายใต้มาตรฐาน GAP เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมะม่วงแก้ว ด้วยเหตุผลอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถงดการให้น้ำส่งผลให้มะม่วงมีรสชาติ หวาน กรอบอร่อย เนื้อแน่น ไม่เน่าเสียง่าย ซึ่งเป็นจุดเด่นของมะม่วงแก้วตำบลบึงวิชัย เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ผลผลิตจึงมีทั้งในฤดูและนอกฤดู ทำให้ตำบลบึงวิชัยเปรียบเสมือนมีเพชรอยู่ในพื้นที่ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
กลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ชื่อองค์กร
แปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.บึงวิชัย อ.เมือง
ชื่อ
นายทรัพย์ วรรณอำไพ
ที่อยู่
99 หมู่ 5 ถ. - ต.บึงวิชัย อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์โทรศัพท์
0956534282
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ