Under Construction
xx

เส้นไหม - ผ้าไหมทอมือ

จ.ขอนแก่น

769

฿ 900 / เมตร


กำลังการผลิตต่อเดือน : 50
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโสกส้มกบ เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ" เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของ ราษฎรชุมชนใหม่ (บ้านคลองเจริญ) ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านดงสะคร้าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ในเขตอนุรักษ์ตามโครงการจัดที่ทำกินให้ราษฎรผู้ ยากไร้ (คจก.) (สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงกราบทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ด้วยพระองค์เอง ได้ทรงโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือ จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ กองทัพภาคที่ ๒ จัดตั้งโครงการส่งเสริม ศิลปาชีพขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ด้วยพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลการเสด็จโครงการฯ

- ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๕

- ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมบ้านโสกส้มกบ
ชื่อ
นางบัวไข วงค์เหม
ที่อยู่
44 หมู่ 8 ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์
​0847983632
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ