Under Construction

เครื่องดื่มสมุนไพรชาเก็กฮวย

จ.สระแก้ว

สินค้าเด่น 1,531

฿ 100 / ชิ้น


กำลังการผลิตต่อเดือน : 1,000
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 จัดตั้งขึ้นภายใต้โครงการพระราชดำริฯ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อทำการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ในครัวเรือนของคนในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิดเป็นอาชีพเสริม โดยมีการวางเป้าหมายของการรวมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกมีการผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และมีการวางแผนการผลิตสมุนไพรร่วมกัน ต่อมาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 มีเจตนารมณ์ร่วมกัน คือ การพัฒนาการผลิตสมุนไพรให้ได้รับมาตรฐานระบบอินทรีย์ IFOAM และมีการวางแผนการผลิตร่วมกันโดยหลักการตลาดนำการผลิต มีการทำบันทึกข้อตกลงรับซื้อสมุนไพรกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ได้รับมาตรฐานระบบอินทรีย์ IFOAM เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็น 1 เดียวในจังหวัดสระแก้วที่ได้รับการรับรองมาฐานรับมาตรฐานระบบอินทรีย์ IFOAM พืชสมุนไพร

สรรพคุณ: แก้กระหาย แก้ร้อนใน ความดันโลหิต ช่วยให้ร่างกายชดชื่น

วิธีรับประธาน : ฉีกซองเติมน้ำร้อน เติมน้ำตาลเพิ่มตามความชอบ


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม05
ชื่อ
นางสาวเพ็ญประภา ถนอมทรัพย์
ที่อยู่
148 หมู่ 10 ซ. - ถ. - ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์
0899120490 , 0899120490

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 9,018,589 ราย