Under Construction

แตงโมไร้เมล็ด

จ.ร้อยเอ็ด

หมดสต๊อก อยู่นอกฤดูกาล 275

฿ 40 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 200 ตัน/ปี
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

นายภัคพล ชวีวัฒน์ เริ่มทำเกษตรสร้างตัว เริ่มจากการรับแตงโมจากจังหวัดนครพนม ทั้งพันธุ์กินนรี พันธุ์ตอร์ปิโด และพันธุ์ไร้เมล็ดมาขาย ปรากฏว่าขายดีจนทางนครพนมส่งแตงโมขายให้ไม่ทัน ทำให้สินค้าขาดตลาด เกิดปัญหาคือโดนลูกค้าท้วงว่า “ไม่มีแตงโมขายแล้ว ทำไมไม่เอาป้ายลง” เป็นสิ่งที่คุณภัคพลช้ำใจมาก จึงเกิดความคิดที่อยากจะปลูกแตงโมคุณภาพเอง ช่วงแรกประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ไม่งอก เพราะใช้วิธีการผลิตที่ผิด ก็ได้รับคำแนะนำจาก

คุณสุริยนต์ สุภาพ นักปรับปรุงพันธุ์และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์แตงโมของสถานีวิจัยซินเจนทา จนทุกวันนี้การผลิตถือว่าประสบผลสำเร็จ การเพาะ อัตราการงอกดีขึ้นมาก จึงได้มีการพัฒนาการผลิต และมีวิธีการปลูกในโรงเรือน และควบคุมการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง เพราะว่าผลิตเพื่อบริโภคจึงต้องควบคุมเรื่องการใช้สารเคมีในการผลิต สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ และกรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปแนะนำในเรื่องการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย จนได้รับมาตรฐาน GAP จึงขยายเครือข่าย มีผลผลิตขายทุกเดือนไม่ขาดตลาด เน้นความปลอดภัย ส่งตลาดพรีเมี่ยม ปัญหาเรื่องน้ำทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ แต่เมื่อหันมาปลูกแตงโมที่เหมาะสมกับสภาพดิน และใช้น้ำน้อย แถมยังได้ราคาดีกว่า ทำให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกแตงโมไร้เมล็ดมากยิ่งขึ้น” เจ้าของเล่า


มาตรฐานที่ได้รับ

  • GAP

ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
เกาะแก้วฟาร์ม(วสช.)
ชื่อ
นายภัคพล ชวีวัฒน์
ที่อยู่
147 หมู่ 4 ถ. - ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์
0816615716
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ