Under Construction

มะม่วงแก้วขมิ้น

จ.สระแก้ว

อยู่นอกฤดูกาล 1,405

฿ 25 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 50 ตัน/ฤดู
สินค้าจำหน่ายเป็นฤดูกาล
ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

เป็นสินค้าที่เกิดจากความใสใจในการผลิต ได้รับมาตรฐานสินค้าปลอดภัย GAP ใส่ใจทุกขั้นตอนพร้อมส่งมอบให้คุณ

โดยทำการเกษตรแบบอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น จะใช้รูปแบบเกษตรธรรมชาติ รณรงค์ให้คนในชุมชนลดละเลิกการใช้สารเคมีในการทำเกษตร มีจรรยาบรรณในการผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการเลี้ยงไส้เดือนคอนโดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยจากท้องตลาดและต่อยอดมาสู่การรวมผลผลิตเพื่อจัดจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชน

"มะม่วงแก้วขมิ้น" เป็นผลผลิตหลัก ของ "ไร่ ณ ชายแดน" ผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ได้ผลผลิตดีในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ด้วยการวางแผนการปลูกแบบใช้การตลาดนำการผลิต และตั้งกลุ่มเป้าหมายไปที่ลูกค้าที่บริโภคอาหารแบบปลอดสารเคมี เพื่อที่จะได้ผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง โดยผลผลิตใน ไร่ ณ ชายแดน จะประกอบไปด้วย มะม่วงแก้วขมิ้นผลสด และผลสุก และมีการนำมะม่วงแก้วขมิ้นมาแปรรูป เช่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงกวน มะม่วงหยี นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น มูลไส้เดือนชนิดผง มูลไส้เดือนชนิดน้ำ เป็นต้น

เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน"ไร่ ณ ชายแดน"
ชื่อ
นางสาวลลิดา คำวิชัย
ที่อยู่
22 หมู่ 6 ถ. - ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์
092-684-8798 , 092-684-8798
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ