Under Construction

ข้าวสารหอมมะลิแดง

จ.นครสวรรค์

858

฿ 200 / 5 กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 3 ตัน
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

ชุมชนบ้านเนินแต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ชุมชนบ้านเนินแต้อยู่ในตำบลที่มีแหล่งน้ำหลายสาย เชื่อมต่อกันหลายหมู่บ้าน จึงเรียกบริเวณนี้ว่า "ห้วยร่วม" ชาวบ้านได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งคนในชุมชนบ้านเนินแต้ส่วนใหญ่จะทำนาเป็นหลัก ด้วยพื้นที่ที่เหมาะสม ทำให้ผลิตข้าวได้คุณภาพดีและมีปริมาณมาก จึงรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้ขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของชุมชน และได้พัฒนาต่อยอดนำข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารคุณภาพดีจำหน่าย โดยยึดเป้าหมายของกลุ่ม “ที่ต้องการจะผลิตข้าวคุณภาพและปลอดภัยให้กับผู้บริโภค” โดยทางกลุ่มผลิตข้าวตามมาตรฐานของGAPจึงมั่นใจได้ว่า ข้าวหอมมะลิแดงบ้านเนินแต้ เป็นสินค้าที่ดี มีประโยชน์ และได้คุณภาพมาตรฐานมาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนบ้านเนินแต้
ชื่อ
นางชูศรี ขุนพานิช
ที่อยู่
- หมู่ 9 ถ. - ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์
082-8772664
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • ไปรษณีย์ไทย
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ