Under Construction

ดอกกระเจียวหวาน

จ.ยโสธร

สินค้าเด่น 220

฿ 100 / กิโลกรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน : 300 กิโลกรัม
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจียวหวานโคกนาโก เริ่มต้นจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกนาโก อยากปรับเปลี่ยนชนิดพืชจากข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน สู่พืชทางเลือกชนิดใหม่ ศพก.ป่าติ้ว จึงให้คำแนะนำพี่น้องปลูกกระเจียวหวาน สร้างรายได้ทดแทนการทำนาที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าการลงทุน

จำหน่ายดอกกระเจียวหวาน (สด) ราคากิโลกรัมละ 70 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

จำหน่ายหัวพันธุ์กระเจียวหวาน ราคากิโลกรัมละ 150 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)


มาตรฐานที่ได้รับ

  • Yasothon BOS

ติดต่อ พูดคุย กับเกษตรกร

ชื่อ
นายเมืองชัย ทองลา
ประเภทเกษตรกร
Smart Farmer ต้นแบบ
ชื่อร้าน/ชื่อสวน
วิสาหกิจชุมชนดอกกระเจียวหวาน
ที่อยู่
110 หมู่ 12 ถ. - ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เบอร์โทรศัพท์
095-5939010
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • Kerry Express
  • J&T Express
  • Flash Express
  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ
หาเส้นทาง

ตำแหน่งร้านบนแผนที่


ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ