Under Construction

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปรสทอดแล้วอบ

จ.อุตรดิตถ์

53

฿ 120 / 200 กรัม


กำลังการผลิตต่อเดือน :
สินค้ามีจำหน่ายตลอดทั้งปี

สั่งซื้อสินค้า โปรดคลิก


รายละเอียดสินค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย เกื้อกูลตามฐานทรัพยากรในท้องถิ่น เนื่องจากอำเภอท่าปลามีพื้นที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์และให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของคนในอำเภอท่าปลา แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรจะขายผลผลิตมะม่วงหิมพานต์ให้แก่พ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัด ที่มารับซื้อเมล็ดดิบไปแปรรูป ทำให้ราคาที่ไม่แน่นอนราคาขึ้นอยู่กับการกำหนดราคาของพ่อค้าคนกลางจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ความหลากหลาย และยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดอีกด้วย


มาตรฐานที่ได้รับ


ติดต่อ พูดคุย กับองค์กรเกษตรกร

ประเภทองค์กรเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
ชื่อองค์กร
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย
ชื่อ
นางวันทรา ผ่านคำ
ที่อยู่
86 หมู่ 3 ถ. - ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์
0899601388
อีเมล
LINE ID

ช่องทางการจัดส่ง

  • J&T Express
  • ไปรษณีย์ไทย
  • อื่นๆ

ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็น

กรุณากรอกตัวอักษรตามภาพ