Under Construction
แสดงสินค้าจากชนิดสินค้า ข้าวและธัญพืช
90

ข้าว 5 สี

อุตรดิตถ์

฿ 80 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
59

ข้าวเหนียวดำลืมผัว

อุตรดิตถ์

฿ 80 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
67

ข้าวทับทิมชุมแพ

อุตรดิตถ์

฿ 80 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
65
58

งาดำอบเกลือ

อุตรดิตถ์

฿ 40 / กระปุก

ดูรายละเอียด
69

ข้าวเหนียวลืมผัว

อุตรดิตถ์

฿ 200 / 3 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
50
68

ข้าวซ้อมมือ กข 43

อุตรดิตถ์

฿ 200 / 5 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
57

ข้าว กข 43

อุตรดิตถ์

฿ 200 / 5 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
58

ข้าว 7 สายพันธุ์

อุตรดิตถ์

฿ 200 / 5 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
63

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

อุตรดิตถ์

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
80

ข้าวปทุมธานี1

พังงา

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
88

ข้าวปทุมธานี1

พังงา

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด