Under Construction
แสดงสินค้าจากชนิดสินค้า ผัก (สด)
257

ผักสลัด

พังงา

฿ 180 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
103

ผักสลัดออแกนิก

ขอนแก่น

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
164

พืชผักปลอดภัย

มหาสารคาม

฿ 100 / ตามฤดูกาล

ดูรายละเอียด
564

ผักกูด อินทรีย์

อุบลราชธานี

฿ 100 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
627

ผักกูดอินทรีย์

อุบลราชธานี

฿ 100 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
523

หอมแดง

อุบลราชธานี

฿ 100 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
639

ผักสลัด

อุบลราชธานี

฿ 100 /

ดูรายละเอียด
539

แครรอทออร์แกนิค

หนองบัวลำภู

฿ 30 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
631

มะเขือเทศปลอดสารพิษ

อุบลราชธานี

฿ 200 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
907 ยังไม่ถึงฤดูกาล

เกษตรอินทรีย์ PGS

พะเยา

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
599

ผักหวานป่า

มุกดาหาร

฿ 400 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
774

หน่อหวายอินทรีย์

มุกดาหาร

฿ 100 / มัด (20 หน่อ)

ดูรายละเอียด
593

ผักเหลียงสด

สงขลา

฿ 130 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
732

กุยช่ายขาว

สกลนคร

฿ 100 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
744

ผักอินทรีย์

ระยอง

฿ 40 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
1,084

ผักไฮโดรโปนิกส์

ฉะเชิงเทรา

฿ 40 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
890 สินค้าหมด