Under Construction
แสดงสินค้าจากชนิดสินค้า ผลไม้ (สด)
1,577 ยังไม่ถึงฤดูกาล

แตงโมไร้เมล็ด

นครพนม

฿ 45 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
3,378 ยังไม่ถึงฤดูกาล

สับปะรด Siam Gold

ประจวบคีรีขันธ์

฿ 450 / กล่อง (10 กิโลกรัม)

ดูรายละเอียด
1,842 ยังไม่ถึงฤดูกาล

ทุเรียนหมอนทอง

ระยอง

฿ 180 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
1,133

มังคุด

ระยอง

฿ 200 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
1,629

มังคุดคุณภาพ

ระยอง

฿ 200 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,345
1,780 ยังไม่ถึงฤดูกาล

มะม่วงแก้วขมิ้น

กาฬสินธุ์

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,028

เมล่อนผลสด

สระแก้ว

฿ 120 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,405 ยังไม่ถึงฤดูกาล

มะม่วงมหาชนก

กาฬสินธุ์

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
1,240

เมล่อนญี่ปุ่น

เชียงใหม่

฿ 250 / ลูก

ดูรายละเอียด
1,525

กล้วยหอมทอง

ชัยภูมิ

฿ 25 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,339

ฝรั่งกิมจู

สมุทรสาคร

฿ 50 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,169 ยังไม่ถึงฤดูกาล
19,572

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

฿ 899 / กล่อง (บรรจุ 3.0-3.5 กก./กล่อง)

ดูรายละเอียด
2,625

สับปะรด

นครพนม

฿ 25 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด
2,173

ส้มโอ พันธุ์ทองดี

ปราจีนบุรี

฿ 250 / กล่อง (2ผล)

ดูรายละเอียด
1,673

ส้มโอ พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

ปราจีนบุรี

฿ 280 / กล่อง (2ผล)

ดูรายละเอียด
1,260 ยังไม่ถึงฤดูกาล

เมล่อน

กรุงเทพมหานคร

฿ 100 / กิโลกรัม

ดูรายละเอียด